19 de octubre de 2015

Resolució DOCV 15/19-10-2015

Al DOCV num. 7638  de 19-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/19/pdf/2015_8395.pdf

Al DOCV num. 7637  de 16-10-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/16/pdf/2015_8243.pdf


Al DOCV num. 7636  de 15-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de selecció de centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a la gestió autònoma de programes anuals de formació permanent del professorat de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/15/pdf/2015_8309.pdf

No hay comentarios: