27 de octubre de 2015

Resolució DOCV 21/27-10-2015

Al DOCV num. 7644  de 27-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    ORDRE 17/2015, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/27/pdf/2015_8671.pdf


Al DOCV num. 7642  de 23-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental del contracte programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenvolupament de programes de compensació educativa, l'assignació de recursos als centres de titularitat pública i la convocatòria d'ajudes econòmiques als centres privats concertats, per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/23/pdf/2015_8519.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental del contracte-programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenvolupament de programes de compensació educativa, per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/23/pdf/2015_8520.pdf

Al DOCV num. 7641  de 22-10-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2015, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual s'amplia i es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2015-2016 en centres públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/22/pdf/2015_8367.pdf


Al DOCV num. 7640  de 21-10-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocat per mitjà de l'Ordre 47/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/21/pdf/2015_8494.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés als cossos docents de mestres, professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats a través de les ordres 45/2015 i 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/21/pdf/2015_8495.pdf

No hay comentarios: