3 de noviembre de 2015

Resolucions DOCV 28/10-03/11-2015

Al DOCV num. 7648  de 02-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2015, conjunta de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de gravació i posada a disposició de l'Administració de la programació general anual per als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/02/pdf/2015_8795.pdf

Al DOCV num. 7647  de 30-10-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/30/pdf/2015_8734.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de gravació i posada a disposició de l'Administració de la programació general anual per a les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/30/pdf/2015_8794.pdf

Al DOCV num. 7645  de 28-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, convocat per Ordre 55/2015, de 18 de maig, i per la qual es convoca els aspirants no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/28/pdf/2015_8700.pdf

No hay comentarios: