18 de noviembre de 2015

Resolucións DOCV 13/18-11-2015

Al DOCV num. 7660  de 18-11-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Orde 48/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9258.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d'aquestes a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9263.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per Resolució de 15 d'octubre de 2015, corresponents al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9313.pdf

Al DOCV num. 7658  de 16-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/16/pdf/2015_9256.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/16/pdf/2015_9257.pdf


Al DOCV num. 7657  de 13-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil, de primer cicle, per al curs escolar 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/13/pdf/2015_9176.pdf

Rebs aquesta informació per haver-ho sol·licitat o  perquè eres un Centre Educatiu de l'àmbit del Cefire de Sagunt. Per donar-te de baixa retorna aquest correu posant BAIXA.

--

No hay comentarios: