26 de mayo de 2015

Resolucions DOCV 20/26-05-2015

Al DOCV num. 7533  de 26-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres convocat per Resolució de 16 d'octubre 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/26/pdf/2015_4779.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica la Resolució de 31 de març de 2015 i es publica novament el catàleg d'unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes, dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial, de titularitat de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/26/pdf/2015_4796.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/26/pdf/2015_4799.pdf

Al DOCV num. 7531  de 22-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 53/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Vídeo Discjòquei i So

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/22/pdf/2015_4622.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 54/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Construcció.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/22/pdf/2015_4623.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/22/pdf/2015_4752.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 maig de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es reconeix d'interés formatiu i pedagògic l'activitat realitzada pels tutors dels auxiliars de conversa durant el curs 2014-15

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/22/pdf/2015_4537.pdf

No hay comentarios: