12 de mayo de 2015

Resolucions DOCV 6/12-05-2015

Al DOCV num. 7523  de 12-05-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 16 d'octubre 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/12/pdf/2015_4199.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació, convocat per Resolució de 16 d'octubre 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/12/pdf/2015_4200.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2015, del director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establixen les seus de realització per a la convocatòria 2015 de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/12/pdf/2015_4189.pdf


Al DOCV num. 7520  de 07-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2015, del director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establixen les comissions avaluadores per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, de la convocatòria 2015, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/07/pdf/2015_4010.pdf

Al DOCV num. 7519  de 06-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats per funcionaris del mateix cos

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/06/pdf/2015_4077.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/06/pdf/2015_4079.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 47/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/06/pdf/2015_4081.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 48/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/06/pdf/2015_4085.pdf

No hay comentarios: