5 de mayo de 2015

Resolucions DOCV 29/04-05/05-2015

Al DOCV num. 7518  de 05-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/05/pdf/2015_3852.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2015, del director general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establixen les condicions específiques per a la realització de les proves de l'avaluació individualitzada de tercer de Primària, del curs 2014-2015, en els centres educatius regulats per l'Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix l'organització, estructura i funcionament d'un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/05/pdf/2015_4023.pdf


Al DOCV num. 7517  de 04-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 57/2015, de 30 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat per a l'any 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/04/pdf/2015_3973.pdf

Al DOCV num. 7516  de 30-04-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 de març de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2015-2016 aplicaran l'Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix l'organització, estructura i funcionament d'un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/30/pdf/2015_3894.pdf

Al DOCV num. 7515  de 29-04-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 d'abril de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/29/pdf/2015_3820.pdf

No hay comentarios: