3 de junio de 2015

Resolucions DOCV 27-05/3-06-2015


Al DOCV num. 7539  de 03-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 60/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Energias Renovables

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/03/pdf/2015_5081.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 62/2015, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/03/pdf/2015_5226.pdf


Al DOCV num. 7538  de 02-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 58/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Artista Faller i Construcció d'Escenografies.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_5053.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 59/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Fusteria i Moble

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_5062.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 61/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Disseny i Moblament.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_5082.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promouen a la Comunitat Valenciana diverses convocatòries específiques per a l'avaluació i acreditació de la competència professional adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació en distintes famílies professionals, a proposta de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana (CIERVAL)

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_4774.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, de manera experimental l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en distintes famílies i àrees professionals, a través de diversos procediments oberts de manera permanent durant un any natural.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_4772.pdf


Al DOCV num. 7537  de 01-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de les ensenyances esportives de règim especial corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/01/pdf/2015_5051.pdf

Al DOCV num. 7536  de 29-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i els ens locals que impartixen programes formatius de qualificació professional bàsica als corresponent instituts d'Educació Secundària o centres integrats de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/29/pdf/2015_5035.pdf


Al DOCV num. 7535  de 28-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocat per Orde 45/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/28/pdf/2015_4998.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/28/pdf/2015_4999.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/28/pdf/2015_5000.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/28/pdf/2015_5001.pdf

Al DOCV num. 7536  de 27-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 57/2015, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/27/pdf/2015_4798.pdf

No hay comentarios: