16 de junio de 2015

Resolució DOCV 10/16-06-2015

Al DOCV num. 7549  de 16-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 90/2015, de 12 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de Música i es regula l'accés a estes ensenyances, i s'incorpora al catàleg de titulacions l'especialitat Cant Valencià.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/16/pdf/2015_5651.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promouen, a la Comunitat Valenciana, distints procediments per a l'avaluació i l'acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides per mitjà de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional Servicis Socioculturals i a la Comunitat, qualificació SSC567_3, informador juvenil.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/16/pdf/2015_5644.pdfAl DOCV num. 7548  de 15-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 63/2015, de 12 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Orde 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/15/pdf/2015_5640.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Orde 79/2014, de 25 de setembre.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/15/pdf/2015_5543.pdf

Al DOCV num. 7546  de 12-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional convocats per Orde 46/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5584.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària, convocat per Orde 47/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5585.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocat per Orde 45/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5586.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5587.pdf


Al DOCV num. 7545  de 11-06-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/11/pdf/2015_5513.pdf

Al DOCV num. 7544  de 10-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

http://www.gva.es/downloads/publicados/2015_5410.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2015, conjunta de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es regula l'accés a l'oferta de formació permanent del professorat i l'assignació de crèdits per la participació en les esmentades activitats al personal docent dels centres de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5330.pdf

No hay comentarios: