9 de junio de 2015

Resolucions DOCV 4/9-06-2015

Al DOCV num. 7541  de 05-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de maig 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/05/pdf/2015_5237.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/05/pdf/2015_5238.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2015-2016 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de suprimit o desplaçat

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/05/pdf/2015_5239.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca els aspirants no exempts a la realització de la prova d'espanyol per a estrangers i es nomena el tribunal que ha de jutjar la prova prèvia d'espanyol per a estrangers, en el marc dels procediments selectius a cossos docents convocats per l'Orde 45/2015, de 26 d'abril, i per l'Orde 46/2015, de 26 d'abril.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/05/pdf/2015_5279.pdf

No hay comentarios: