4 de noviembre de 2014

Resolucions DOCV 27-10/4-11 de 2014

Al DOCV num. 7395  de 04-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 185/2014, de 31 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen vint currículums corresponents als cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/04/pdf/2014_9990.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i els centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/04/pdf/2014_10010.pdf

Al DOCV num. 7394  de 03-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual són convocats els candidats preinscrits que van quedar en llista d'espera o que van resultar exclosos per no aportar la documentació justificativa de mèrits i requisits, en la convocatòria oberta per Resolució de 30 de maig de 2013, de la mateixa direcció general, per a continuar el procediment de reconeixement de competències professionals adquirides per experiència laboral en la família professional de Servicis Socioculturals i a la Comunitat, àrea d'Assistència Social, i en família professional de Sanitat

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/03/pdf/2014_9885.pdf

Al DOCV num. 7392 de 30-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9734.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9738.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9754.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis de la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XV Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9819.pdf


Al DOCV num. 7391 de 29-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/29/pdf/2014_9806.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 d'octubre de 2014, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual es convoquen els premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/29/pdf/2014_9818.pdfAl DOCV num. 7389 de 27-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat


http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/27/pdf/2014_9729.pdf

No hay comentarios: