24 de octubre de 2014

Resolució DOCV 23/24-10-2014

Al DOCV num. 7388  de 24-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Política Lingüística, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/24/pdf/2014_9650.pdf

Al DOCV num. 7387  de 23-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2014, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual es convoquen els premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/23/pdf/2014_9476.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de selecció de centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a la gestió autònoma de programes anuals de formació permanent del professorat de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/23/pdf/2014_9544.pdf

No hay comentarios: