21 de octubre de 2014

Resolució DOCV 15/21-10-2014

Al DOCV num. 7385  de 21-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'admissió i matrícula en cicles formatius de Formació Professional establits a l'empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, d'aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació convocats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/21/pdf/2014_9498.pdf


Al DOCV num. 7384  de 20-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental del contracte-programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/20/pdf/2014_9432.pdf


Al DOCV num. 7383  de 17-10-2014 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritzen, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, els centres que figuren en l'annex d'esta resolució.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/17/pdf/2014_9385.pdf


Al DOCV num. 7381  de 15-10-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental del contracte-programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/15/pdf/2014_9320.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per la Resolució de 16 d'abril de 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/15/pdf/2014_9319.pdf

No hay comentarios: