7 de octubre de 2014

Resolució DOCV 3/7-10-2014

Al DOCV num. 7376  de 07-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 82/2014, de 2 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/07/pdf/2014_9046.pdf

Al DOCV num. 7374  de 03-10-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/03/pdf/2014_8859.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde 31/2013, de 26 d'abril.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/03/pdf/2014_8860.pdf

No hay comentarios: