14 de octubre de 2014

Resolucions DOCV 8/14-10-2014

Al DOCV num. 7380  de 14-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 177/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprés, pertanyent a la família profesional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9273.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 178/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Interactiu, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9274.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 179/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Animació, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9275.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 180/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9276.pdf


Al DOCV num. 7379  de 13-10-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de setembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/13/pdf/2014_9247.pdf
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/13/pdf/2014_9249.pdf


Al DOCV num. 7377  de 08-10-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juliol de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental del contracte programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/08/pdf/2014_9097.pdf

No hay comentarios: