30 de septiembre de 2014

Resolució DOCV mes de setembre

Al DOCV num.  7371 de 30-09-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2014, del subsecretari d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'insta la publicació de l'acord d'encàrrec de gestió entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a la construcció de centres docents públics

http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/30/pdf/2014_8647.pdf


Al DOCV num.  7370 de 29-09-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 79/2014, de 25 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/29/pdf/2014_8783.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de la relació nominal del personal docent als centres sol·licitants de l'ajuda econòmica per a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/29/pdf/2014_8759.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de convocatòria d'eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/29/pdf/2014_8769.pdf

Al DOCV num.  7362 de 17-09-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por la que se convoca la fase de centro docente y la fase autonómica de la Comunitat Valenciana del XV Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/17/pdf/2014_8377.pdf

Al DOCV num.  7360 de 15-09-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 148/2014, de 12 de setembre, del Consell, de modificació del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l'accés a estes ensenyances, i s'incorpora al catàleg d'especialitats la Dolçaina

http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/15/pdf/2014_8367.pdf
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/15/pdf/2014_8370.pdf

No hay comentarios: