18 de noviembre de 2014

Resolució DOCV 12/18-11-2014

Al DOCV num. 7405  de 18-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 79/2014, de 25 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/18/pdf/2014_10588.pdf

Al DOCV num. 7404  de 17-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2014, del director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es nomenen els membres de la comissió mixta prevista en l'Orde 20/2011, de 24 d'octubre, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/17/pdf/2014_10439.pdf    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'inicia el procediment de sol·licitud d'incorporació al sistema de carrera professional horitzontal.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/17/pdf/2014_10543.pdf

Al DOCV num. 7403  de 14-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    ORDE 19/2014, de 12 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el procediment electrònic per a l'accés al sistema de carrera professional horitzontal.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/14/pdf/2014_10484.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de novembre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Orde 79/2014, de 25 de setembre.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/14/pdf/2014_10480.pdf


Al DOCV num. 7402  de 13-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2014, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual s'amplia el termini de presentació de candidatures i documentació dels premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10150.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10235.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10237.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per la Resolució de 16 d'abril de 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10431.pdf


Al DOCV num. 7401  de 12-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/12/pdf/2014_10322.pdf

No hay comentarios: