25 de noviembre de 2014

Resolucions DOCV 19/25-11-2014

Al DOCV num. 7410  de 25-11-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, complementària a la Resolució de 14 d'octubre de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritza la impartició dels cursos preparatoris de les proves d'accés en el curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/25/pdf/2014_10741.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2014, de la Direcció General Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de formació professional inicial del sistema educatiu corresponent a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica i Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/25/pdf/2014_10793.pdf


Al DOCV num. 7408  de 21-11-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes per als centres d'Educació Especial, les unitats d'Educació Especial en centres ordinaris i els centres d'acció educativa singular (CAES), de titularitat de corporacions locals i privats concertats, per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic en el curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/21/pdf/2014_10694.pdf

Al DOCV num. 7407  de 20-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 87/2014, de 18 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen normes en relació amb les eleccions a òrgans de representació del personal docent no universitari al servici de la Generalitat que se celebraran en 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/20/pdf/2014_10645.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del programa per al desenrotllament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/20/pdf/2014_10406.pdf

No hay comentarios: