11 de noviembre de 2014

Resolucions DOCV 05/11-11-2014

Al DOCV num. 7399  de 10-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    DECRET 186/2014, de 7 de novembre del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/10/pdf/2014_10253.pdf
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 86/2014, de 5 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix el procediment per a l'assignació de recursos econòmics als centres de titularitat pública, i es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats, autoritzats per al desenrotllament del projecte experimental de contracte-programa, subscrit entre els centres i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/10/pdf/2014_10212.pdf

Al DOCV num. 7398  de 07-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica convocades per l'Orde 79/2014, de 25 de setembre.


http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/07/pdf/2014_10148.pdf


Al DOCV num. 7396  de 05-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ conjunta de 30 d'octubre de 2014, del director general de l'Esport i del director general de la Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoca la campanya d'activitats nàutiques de la Generalitat «A la Mar 2015», la qual inclou el Programa Blau.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/05/pdf/2014_10045.pdf

No hay comentarios: