17 de julio de 2013

Resolucions DOCV 15-07-2013

Al DOCV num.  7067 de 15-07-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/15/pdf/2013_7361.pdf

No hay comentarios: