25 de octubre de 2013

Resolucions DOCV 23 y 25-10-2013

Al DOCV num. 7137  de 23-10-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels coneixements de valencià per als empleats públics de l'Administració de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/23/pdf/2013_9974.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental de Contracte-Programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/23/pdf/2013_10101.pdf

Al DOCV num. 7139  de 25-10-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/25/pdf/2013_10188.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/25/pdf/2013_10189.pdf

No hay comentarios: