11 de abril de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6499 de 11-04-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i la matriculació per a cursar les ensenyances esportives de Grau Mitjà de futbol i de futbol sala i de Grau Superior de futbol i de futbol sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/11/pdf/2011_4249.pdf

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de març de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/11/pdf/2011_4246.pdf

No hay comentarios: