27 de abril de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6507 de 26-04-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial, convocades per l'Orde de 5 de març de 2010

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/26/pdf/2011_4770.pdf

No hay comentarios: