14 de diciembre de 2011

Disposicions DOCV 14-12-2011

Al DOCV num. 6670  de 14-12-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, fase B de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat en la Comunitat Valenciana, per al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/14/pdf/2011_12516.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació


RESOLUCIÓ definitiva de 2 de desembre de 2011, de la direcció general d'Educació i Qualitat Educativa de la Conselleria de Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat

http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/14/pdf/2011_12532.pdfConselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, fase C de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat en la Comunitat Valenciana, per al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/14/pdf/2011_12517.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ definitiva de 2 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa de la Conselleria de Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial

http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/14/pdf/2011_12535.pdf

No hay comentarios: