16 de diciembre de 2011

Resolució DOCV 16-12-2011

Al DOCV num. 6672  de 16-12-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució definitiva de 2 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa de la Conselleria de Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial

http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/16/pdf/2011_12668.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució definitiva de 2 de desembre de 2011, de la direcció general d'Educació i Qualitat Educativa de la Conselleria de Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat

http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/16/pdf/2011_12669.pdf


No hay comentarios: