20 de enero de 2012

Resolucions DOCV 20-01-2012

Al DOCV num.  6696 de 20-01-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de juliol de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resol la convocatòria ordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, així com els programes PROA i PASE, per al curs 2011-2012. [2012/522]

http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/20/pdf/2012_522.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació


RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/20/pdf/2012_510.pdf
 

No hay comentarios: