26 de enero de 2012

Resolucions DOCV 26-01-2012

Al DOCV num. 6700  de 26-01-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació


RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2012, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix el calendari de realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial, a la Comunitat Valenciana, per al curs acadèmic 2011-2012.


http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/26/pdf/2012_631.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2011-2012.


http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/26/pdf/2012_630.pdf

No hay comentarios: