13 de diciembre de 2013

Resolucions DOCV 11-12/12/2013

Al DOCV num. 7171  de 12-12-2013 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es procedix a la correcció d'errades de la Resolució de 8 de novembre de 2013, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/12/pdf/2013_11495.pdf

Al DOCV num. 7170  de 11-12-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2013, de la Conselleria d'Educació,Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/11/pdf/2013_11438.pdf

No hay comentarios: