10 de diciembre de 2013

Resolucions DOCV 9-12-2013

Al DOCV num. 7168  de 09-12-2013 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 183/2013, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es procedix a l'adequació normativa en l'àmbit educatiu pel que fa a la realització de proves extraordinàries d'avaluació i sessions d'avaluació extraordinàries.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/09/pdf/2013_11702.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen el vicepresident i els vocals de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/09/pdf/2013_11439.pdf

No hay comentarios: