20 de mayo de 2014

Resolucions DOCV 14/16-05-2014

Al DOCV num.  7273 de 14-05-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/14/pdf/2014_4219.pdf

Al DOCV num. 7275  de 16-05-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 30/2014, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica i d'Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/16/pdf/2014_4276.pdf

No hay comentarios: