13 de mayo de 2014

Resolucions DOCV 9-05-2014

Al DOCV num. 7270  de 09-05-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places de funcionaris docents del cos de mestres convocat per Resolució de 8 de novembre de 2013

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/09/pdf/2014_4055.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny convocat per Resolució de 8 de novembre 2013

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/09/pdf/2014_4057.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 28/2014, de 6 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares de l'alumnat, realitzades per les associacions de mares i pares de l'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/09/pdf/2014_4058.pdf

No hay comentarios: