17 de junio de 2014

Resolucions DOCV 12/17-06-2014

Al DOCV num. 7297  de 17-06-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 45/2014, de 12 de juny de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris mantinguts amb fons públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/17/pdf/2014_5507.pdf

Al DOCV num. 7296  de 16-06-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per al desplegament, durant el curs escolar 2013-2014, de l'Acord de 2 de juliol de 2004, entre la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, pel qual s'encarrega a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en esta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyances de formació professional que permeten l'accés als carnets esmentats

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/16/pdf/2014_5489.pdf

Al DOCV num. 7292  de 12-06-2014 es recull les següents resolucions:


RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2014, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, i Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances esportives de règim especial durant el curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/12/pdf/2014_5343.pdf

No hay comentarios: