1 de marzo de 2016

Resolució DOCV 25-02/01-03-2016

Al DOCV num. 7729  de 26-02-2016 es recull les següents resolucions:





    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per l'Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/26/pdf/2016_1286.pdf

No hay comentarios: