16 de diciembre de 2014

Resolucions DOCV 11/16-12-2014

Al DOCV num. 7424  de 16-12-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 219/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Consell Valencià de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/16/pdf/2014_11495.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de desembre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per Resolució de 22 d'octubre de 2014, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/16/pdf/2014_11485.pdf


Al DOCV num. 7423  de 15-12-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d'ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/15/pdf/2014_11324.pdf


Al DOCV num. 7422  de 12-12-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/12/pdf/2014_11310.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per Resolució de 22 d'octubre de 2014, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/12/pdf/2014_11342.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'acorda iniciar el procediment de determinació de la llengua base en els centres públics d'Educació Infantil de 2n cicle i d'Educació Primària, i es dicten els terminis i els termes per a la realització de la campanya informativa i la consulta als representants legals de l'alumnat en estos centres

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/12/pdf/2014_11374.pdf


Al DOCV num. 7421  de 11-12-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 88/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega el procediment d'autorització del projecte lingüístic de centre establit en el Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l'ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/11/pdf/2014_11309.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'1 de desembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, complementària a la Resolució de 14 d'octubre de 2014, per la qual s'autoritza la impartició dels cursos preparatoris de les proves d'accés en el curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/11/pdf/2014_11256.pdf

No hay comentarios: