2 de diciembre de 2014

Resolucions DOCV 1/2-12-2014

Al DOCV num. 7415  de 02-12-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    ORDE 20/2014, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'establixen les normes que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal al servici de l'Administració de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/02/pdf/2014_10998.pdf

No hay comentarios: