9 de diciembre de 2014

Resolucions DOCV 3/9-12-2014

Al DOCV num. 7419  de 09-12-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol l'assignació de recursos econòmics als centres de titularitat pública i la concessió d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats autoritzats per a desenrotllar el projecte experimental de contracte-programa, subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/09/pdf/2014_11168.pdfAl DOCV num. 7416  de 03-12-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el Programa Experimental de Coordinació Horària, dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament les ensenyances professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/03/pdf/2014_11055.pdf

No hay comentarios: