27 de enero de 2015

Resolució DOCV 22/27-01-2015

Al DOCV num. 7451  de 27-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten les instruccions que regulen la matrícula telemàtica en la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/27/pdf/2015_464.pdf

Al DOCV num. 7450  de 26-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 2/2015, de 21 de gener, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen i regulen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de les ensenyances esportives de règim especial.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/26/pdf/2015_500.pdf


Al DOCV num. 7449  de 23-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics i privats concertats que seran proposats al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'assignació d'auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/23/pdf/2015_409.pdfAl DOCV num. 7448  de 22-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2015, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es complementen els annexos de la Resolució de 4 d'agost de 2014 per la qual es resolen els expedients d'incorporació, modificació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, educació especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/22/pdf/2015_421.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de novembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/22/pdf/2015_388.pdf

No hay comentarios: