21 de enero de 2015

Resolucions DOCV 20-21-01-2015

Al DOCV num. 7447  de 21-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/21/pdf/2015_420.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de novembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/21/pdf/2015_390.pdf

Al DOCV num. 7446  de 20-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de reconeixement del dret del personal docent no universitari de la Generalitat a l'abonament meritat de la paga extraordinària de desembre de 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/20/pdf/2015_65.pdf    Conselleria de Governació i Justícia

    RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2015, del director general de Justícia, per la qual es reconeix el dret a l'abonament de la part reportada de la paga extraordinària de desembre de 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/20/pdf/2015_403.pdf    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2015, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es reconeix el dret del personal de l'Administració de la Generalitat a l'abonament de determinada quantia corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/20/pdf/2015_64.pdf    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2015, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servici de la Generalitat, per a l'any 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/20/pdf/2015_252.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, del director general de l'Esport, per la qual es convoca el Programa de Formació Permanent 2015 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/20/pdf/2015_360.pdf

No hay comentarios: