14 de enero de 2015

Resolucions DOCV 17-12-2014/14-01-2015

Al DOCV num.  7438 de 08-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 17 de setembre de 2010, de la Direcció General de Personal, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos de mestres els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de 27 d'abril de 2010.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/08/pdf/2014_11926.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es minoren determinades concessions d'ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial, adjudicades per la Resolució de 27 de maig 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/08/pdf/2014_11899.pdf

Al DOCV num.  7437 de 07-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Seguretat i Medi Ambient

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/07/pdf/2014_11864.pdf

Al DOCV num.  7430 de 24-12-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, per al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/24/pdf/2014_11618.pdf

Al DOCV num.  7429 de 23-12-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'aprova la realització de les proves de l'avaluació individualitzada de tercer de Primària, i les proves d'avaluació de diagnòstic de primer i quart de Primària i de segon d'Educació Secundària Obligatòria, del curs 2014-2015, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, es nomenen els membres de la comissió de seguiment i control i de la comissió tècnica i es donen instruccions per a l'elaboració de les proves.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/23/pdf/2014_11567.pdf

No hay comentarios: