19 de abril de 2016

Resolució DOCV 8/19-4-2016

Al DOCV num. 7762  de 18-04-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    DECRET 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/18/pdf/2016_2552.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 de març de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2016-2017 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/18/pdf/2016_2327.pdf

Al DOCV num. 7760  de 14-04-2016 es recull les següents resolucions:+    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 4/2016, d'1 de març, per la qual es determinen, a la Comunitat Valenciana, les institucions educatives que poden oferir els estudis conduents a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/14/pdf/2016_2475.pdf

No hay comentarios: