26 de abril de 2016

Resolucions DOCV 20/26-04-2016

Al DOCV num.  7767 de 25-04-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places del cos de mestres convocat per la Resolució de 12 de novembre de 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/25/pdf/2016_2781.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es modifica l'adscripció, a efectes d'escolarització de l'alumnat, de centres que imparteixen ensenyaments d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/25/pdf/2016_2774.pdf

Al DOCV num.  7766 de 22-04-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, convocat per Ordre 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, aprovades per Resolució de 15 de febrer de 2016, del director general de Centres i Personal Docent.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/22/pdf/2016_2710.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2016-2017 aplicaran l'Ordre de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'estableix l'organització, estructura i funcionament d'un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/22/pdf/2016_2501.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2016, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2016-2017, en l'àmbit competencial de la província de València.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/22/pdf/2016_2735.pdf

Al DOCV num.  7765 de 21-04-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    ORDRE 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/21/pdf/2016_2652.pdf

No hay comentarios: