7 de abril de 2016

Resolucions DOCV 14-3/7-4-2016

Al DOCV num. 7740  de 14-03-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2016, de les direccions generals de Política Educativa, de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les dates de les proves i avaluacions extraordinàries en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics professionals i ensenyaments esportius, durant el curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/14/pdf/2016_1817.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'1 de març de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es delega la competència per al nomenament en comissió de serveis i adscripció provisional del personal docent en llocs d'assessorament i coordinació-assessorament tecnicodocent en l'àmbit d'aquesta conselleria.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/14/pdf/2016_1596.pdf

Al DOCV num. 7746  de 22-03-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'1 de març de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Esportius de règim especial, segons l'Ordre 2/2015, de 21 de gener, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen i regulen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial per al curs 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/22/pdf/2016_1898.pdf


Al DOCV num. 7748  de 29-03-2016 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 de març de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la segona fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Ordre 57/2015, de 21 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/29/pdf/2016_1914.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de març de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2014-2015, per a la Comunitat Valenciana. [2016/1900]

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/29/pdf/2016_1900.pdf

No hay comentarios: