24 de noviembre de 2011

Al DOCV num. 6658  de 24-11-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2010-2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/24/pdf/2011_11848.pdf


 Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2010-2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/24/pdf/2011_11850.pdf
 

No hay comentarios: