23 de noviembre de 2011

Resolucions DOCV 23-11-2011

Al DOCV num.  6657 de 23-11-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de novembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/23/pdf/2011_11843.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifica la Resolució de 29 de juliol de 2011, que resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres d'Educació Infantil, de primer cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2011-2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/23/pdf/2011_11803.pdf

No hay comentarios: