15 de noviembre de 2011

Resolució DOCV 15-11-2011

Al DOCV num. 6651  de 15-11-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, per la qual es resol la convocatòria del Programa experimental per a la detecció de bones pràctiques docents dirigides a l'èxit escolar, la seua aplicació, avaluació i difusió

http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/15/pdf/2011_11505.pdf

No hay comentarios: