8 de noviembre de 2011

Resolucions DOCV 08-11-2011

Al DOCV num. 6646  de 08-11-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/08/pdf/2011_11192.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es concedixen les ajudes econòmiques per a activitats complementàries realitzades per centres d'Educació Especial o en unitats específiques d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/08/pdf/2011_11278.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2010-2011, convocats per l'Orde 35/2011, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/08/pdf/2011_11281.pdf

No hay comentarios: