17 de febrero de 2012

Al DOCV num. 6716  de 17-02-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria de Educación, Formación y Empleo - Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ conjunta de 17 de gener de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual s'encomana a la Subdirecció General de Política Lingüística de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport l'expedició dels certificats de Capacitació en Valencià i dels diplomes de Mestre, en relació a l'obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l'ús vehicular del valencià en tots els nivells d'ensenyament no universitari

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/17/pdf/2012_1474.pdf
 

No hay comentarios: