2 de febrero de 2012

Disposicions DOCV 02-02-2012

Al DOCV num. 6705  de 02-02-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes a la Comunitat Valenciana corresponent al curs acadèmic 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/02/pdf/2012_821.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de gener de 2012, del subsecretari de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/02/pdf/2012_954.pdf

Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove


RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2012, del director general de Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es fa pública la convocatòria de la Campanya de Temps Lliure Juvenil, en la modalitat d'oferta concertada per a l'any 2012


http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/02/pdf/2012_872.pdf

No hay comentarios: