15 de febrero de 2012

Resolució DOCV 15-02-2012

Al DOCV num.  6714 de 15-02-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors d'educació accidentals en règim de comissió de servicis

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/15/pdf/2012_1302.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2012, de la consellera d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007, en execució de la Sentència número 1024/2010, de 24 de setembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/15/pdf/2012_1247.pdf

No hay comentarios: