29 de febrero de 2012

Resolució DOCV 29-02-2012

Al DOCV num. 6724  de 29-02-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2012-2013 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/29/pdf/2012_1988.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es complementen els annexos de la Resolució de 15 de juliol de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, modificació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/29/pdf/2012_1738.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2012, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres sostinguts amb fons públics als quals en el curs 2012-2013 s'assignaran auxiliars de conversa en llengües estrangeres

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/29/pdf/2012_2115.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es regula l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL(+14), als centres d'Educació Secundària, de formació de persones adultes i a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana i s'estableixen els requisits per a la seua aplicació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/29/pdf/2012_2119.pdf
 

No hay comentarios: